Takster 2013 - for dagtilbud, klubber og SFOér

Takster pr. plads pr. mdr. fra 1. januar 2013

Dagpleje (uanset barnets alder) 3.078,-

Pladser med kommunal frokostordning

Børn indtil 3 år i vuggestue, børnehave eller integrerede institutioner* 3.192,-
Børn fra 3-6 år i vuggestue, børnehave eller integrerede institutioner* 1.999,-
Børn indtil 3 år i Godthåb børnehave og vugge-stue (deltid) 3.110,-
Børn fra 3-6 år i Godthåb børnehave og vugge-stue (deltid) 1.864,-
Børn indtil 3 år i Magnoliahuset (inkl. behand-lingsmæssigt fripladstilskud på 50%). 1.596,-
Børn fra 3-6 år i Magnoliahuset (inkl. behand-lingsmæssigt fripladstilskud på 50%). 999,-

Pladser uden kommunal frokostordning

Børn indtil 3 år i vuggestue, børnehave eller integrerede institutioner* 2.677,-
Børn fra 3-6 år i vuggestue, børnehave eller integrerede institutioner* 1.456,-

SFO & Klub

SFO 1.642,-
Fritidsklub med fremmødekontrol 459,-
Fritidsklub uden fremmødekontrol 363,-
Ungdomsklub 94,-

*  Børn fra 3-6I alle kommunens institutioner skifter taksten til børnehavetakst den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Det tilstræbes, at børn flyt-tes til børnehavegrupper allerede fra den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder. I de to måneder ydes der dog samme personalenormering, som til et vuggestuebarn.år i vuggestue, børnehave eller integrerede institutioner*

 

 

Læs mere om søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og betaling nedenfor.

 

Søskendetilskud

Frederiksberg Kommune yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, i privat pasning med tilskud samt i skolefritidsordninger. Vi yder ikke søskendetilskud til den dyreste plads.

 

Søskendetilskud ydes til søskende, der har fælles adresse og samme beta-ler, uanset om de benytter plads i Frederiksberg Kommune eller i en anden kommune.

 

Søskendetilskuddet gælder ikke for børn i private skolers pasningsordninger.

 

Økonomisk fripladstilskud

Du kan ansøge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstandens samlede årlige bruttoindkomst. Muligheden for hel eller delvis fripladstilskud bortfalder ved en samlet husstandsindkomst på 493.300 kr. eller derover om året (2013). Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, så forhøjes beløbet dog med 7.000 kr. for hvert barn udover det første.

 

Er du enlig forsørger, forskydes fripladsskalaen med 55.559 kr. årligt (2013), hvilket betyder, at du kan søge om økonomisk fripladstilskud, hvis din årlige indkomst er under 548.859 kr.

 

Du kan se fripladsskalaen for 2013 her på Ministeriet for Børn og Undervis-nings hjemmeside.


Du kan ansøge om økonomisk fripladstilskud elektronisk på den elektroniske pladsanvisning. Til dette skal du bruge NEM-ID eller brugernavn og pass-word. Klik her for at gå til Elektronisk Pladsanvisning.


Man kan ikke søge friplads for børn i private skolers pasningsordninger og for børn i ungdomsklub.

 

Betaling

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Ved for sen indbetaling op-kræves et gebyr på 250 kr. Desuden kan der komme yderligere rykkergeby-rer.

 

Udmeldelse af en institutionsplads skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til den 15. eller sidste i måneden. Du kan udmelde elektronisk via Elektro-nisk Pladsanvisning. Til dette skal du bruge NEM-ID eller brugernavn og password. Klik her for at gå til Elektronisk Pladsanvisning.

 

Der findes en særlig udmeldelsesblanket for SFO-plads. Her skal udmeldelse ske med 1 måneds varsel til den 15. eller sidste i måneden. Blanketten fås i SFO'en.

 

Velkommen til Fryden - Frederiksberg Kommunes Daginstitution
Læs mere om Profil og aktiviteter
Læs mere om Dagens rytme
Læs mere om Pædagogiske Principper
Læs mere om Indkøring af børn
Læs mere om Praktiske oplysninger
Til forside
Print
Sitemap
 
Frederiksberg Kommunes Daginstitution  //   Frydensdalvej 19, 1809 Frederiksberg   //   Telefon: 38 21 06 30   //   E-mail: fryden@frederiksbergdk